FLEXA EESTI AS

EU48685 Smart manufacturing and material technologies competence centre

Rakendusuuring: Tootmise analüüs ja optimeerimine läbi tarkade tootmistehnoloogiate (alamprojekt PR1.2)

Applied research: Production analyse and optimization with smart manufacturing technologies (sub-project PR1.2)

Alamprojekti teostamise periood: 01.09.15.-31.12.17.

Toetuse summa: 17500 EUR

Alamprojekti lühikirjeldus

Alamprojekti käigus töötatakse välja ettevõtte analüüsi süsteem ettevõtte seadmete ja protsesside võtmenäitajate (KPI) leidmiseks ja kaardistamiseks. Ettevõttele oluliste seadmete võtmenäitajate jälgimine toimub läbi reaalajas tootmise monitooringu ja optimeerimise süsteemi. Süsteem toob välja tööpingi tööajad, seisakud ja tootlikkuse valitud ajaperioodil ning aitab leida tootmise kitsaskohti, mille eemaldamisel suureneb ettevõtte tootlikkus ning vähenevad tootmiskulud.

Alamprojekti eesmärk ja tulemus

Alamprojekti  eesmärgiks on välja töötada kiirelt ja kergelt juurutatav ettevõtte analüüsi ja reaalajas tootmise monitooringu ning optimeerimise süsteem. Alamprojekti tulemuseks ettevõtte analüüsi ja reaalajas tootmise monitooringu süsteem.

Fondi nimetus, millest toetatakse: EL Regionaalarengu Fond

Projekt on toetatav Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest ja seda teostatakse koostöös IMECC OÜ-ga.